maandag 19 maart 2018

Gesprek met kunstenares Raquel van Haver

Hier kunt u het gesprek beluisteren dat Renee Hartog had met met kunstenares Raquel van Haver voor Radio Neverno in het kader van de UN HeForShe Art Week'.

Het gesprek vond plaats op 9 maart 2018. Het interview is in het Nederlands.

This interview is in Dutch.

vrijdag 9 maart 2018

Kunst-verkiezingsdebat hier te beluisteren PODCAST

Het Kunst-verkiezingsdebat dat op 8 maart 2018 gehouden werd in Arti et Amicitiae is hier te beluisteren.
Sprekers zijn (in deze volgorde): Joram Kraaijeveld van het Platform Beeldende Kunst en Bart Stuart van W139 en 'FairCity'.

Deelnemende politici zijn van de SP, GroenLinks, D66, VVD en PVDA.

Het debat werd georganiseerd door Hans Kuiper en Renee Hartog.

DEEL 1


DEEL 2

woensdag 7 maart 2018

UPDATE Het kunst-verkiezingsdebat in Arti et Amicitiae op 8 maart 20188 Maart 2018: Het Kunst-verkiezingsdebat in Arti et Amicitiae,

Radio Neverno doet verslag van dit debat en zal het integraal opnemen en als podcast op deze website plaatsen.

De opzet van het debat is als volgt: het bestaat uit twee gedeelten:

Na een welkomswoord wordt het eerste deel ingeleid door een spreker uit het kunstdomein, Joram Kraaijeveld, voorzitter van het Platform Beeldende Kunst. Hij gaat dieper in op thema's die volgens hem momenteel spelen, zoals het atelierbeleid, ik citeer:

De (werk)ruimte voor kunstenaars en creatieven staat onder druk; ateliers worden duurder, schaarser en flexibeler. Er is coherent gemeentebeleid nodig met betere afstemming tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen, bijv. vastgoed en cultuur: zodat de gemeente haar eigen doelstellingen van het behoud van de IJzeren Voorraad kan behalen. Daarnaast kan door kunstenaars meer heft in eigen handen te geven beter aan de vraag naar creatieve werkruimtes worden voldaan. Dit maakt het atelierbeleid effectiever en meer duurzaam en zo kan kapitaalvernietiging - waar het huidige broedplaatsenbeleid te weinig rekening mee houdt - worden voorkomen."

Onderwerpen die naast zijn verhaal nog meer aan bod komen zijn, naast ateliers, gemeentelijk vastgoed, corporatiebezit en hoe kunstenaars van alle generaties (nog) kunnen wonen en werken in de stad en de rol van diverse kunstinstellingen.

Na zijn inleidend verhaal kunnen de aanwezig gemeenteraadskandidaten Zeeger Ernsting (GroenLinks), Claire Martens (VVD), Marcel van den Heuvel (D66), Nicole Temmink (SP) en Hendrik-Jan Biemond (Pvda) hun visie geven, mogelijk met verwijzing naar beleid zoals dat de afgelopen jaren is vormgegeven en de plannen voor de komende periode.

Hierna komt er een eerste plenair debatdeel waar, naast Joram, ook andere aanwezigen vragen kunnen stellen.

Vervolgens is er een korte pauze.

Na de pauze is er een tweede inleider, Bart Stuart, bestuurslid van W139, kunstenaar en mede-initiator van 'FairCity'. Hij kijkt meer naar de wenselijke toekomst. Hoe gaat Amsterdam ervoor zorgen dat de komende jaren kunst, met name in het centrum, zichtbaar en bereikbaar blijft voor de Amsterdamse bevolking en er rekening gehouden wordt met kunstenaars in de stad?

Ook hierop wordt daarna aan de gemeenteraadskandidaten gevraagd hun visie en mening te geven waarna een tweede plenaire debatgedeelte volgt.

De debatleiding is in handen van Renee Hartog, politicologe en onder meer werkzaam voor Arti et Amicitiae.


Organisatie: Hans Kuiper en Renee Hartog.


vrijdag 23 februari 2018

Interview met kunstenaar en spreker op kunstdebat Bart StuartEen van de gast-sprekers bij het kunst-verkiezingsdebat op 8 maart 2018 in Arti et Amicitiae is kunstenaar/ organisator Bart Stuart. Radio Neverno interviewde hem eerder over W139 en de stand van zaken aangaande kunst in Amsterdam. Voor de liefhebber dit interview, dat werd opgenomen in 2015.Radio Neverno @Kunst-verkiezingsdebat in Arti et Amicitiae

Radio Neverno zal de opname van het kunstverkiezingsdebat verzorgen dat op 8 maart 2018 plaatsvindt in kunstvereniging Arti et Amicitiae aan het Rokin 112 in Amsterdam.

Dit debat zal daarna beluisterbaar zijn als podcast tot en met de gemeenteraads-verkiezingen van 21 maart 2018 a.s.

Updates over sprekers en deelnemers worden hier gepubliceerd.

KUNST

VERKIEZINGSDEBAT

DONDERDAG 8 MAART 2018

SOCIËTEIT

20 uur
Het bestuur van Arti et Amicitiae nodigt u van harte uit voor het Arti kunstdebat. Politici en collega-kunstenaars zijn uitgenodigd om in Arti te spreken over de toekomst. Welke positie heeft de kunstenaar in Amsterdam? Wat kunnen wij van onze toekomstige volksvertegenwoordigers verwachten, maar bovenal, wat kunnen wij hen meegeven vanuit de expertise in het veld?
Onderwerpen die tijdens het debat aan bod komen zijn ateliers, broedplaatsen, hoe kunnen kunstenaars van alle generaties wonen en werken in de stad en de rol van diverse kunstinstellingen.
Het debat is inhoudelijk voorbereid door kunstenaar Hans Kuiper & politicoloog Renée Hartog. De avond wordt door laatstgenoemde gemodereerd en te gast zijn kunstenaars en kandidaten voor de gemeenteraad van Amsterdam.

UPDATE 

Inleiders van het debat zullen zijn Joram Kraaijeveld (Platform Beeldende Kunst) en Bart Stuart (W139).
Partijen die bevestigd hebben deel te nemen zijn: VVD, GroenLinks, SP, D66.

In het plenaire debat zullen ook anderen uit het kunstdomein het woord voeren. Zo bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een ateliergebouw in Amsterdam Oud-West.
Radio Neverno zal het debat opnemen en als podcast op haar website zetten.


Links update:

Op de Arti-website zelf: http://www.arti.nl/activiteit/kunst/
Aankondiging op de Parool verkiezingsdebatten-'ladder':


donderdag 22 juni 2017

Interview with Arturo DesimoneInterview by Hans Kuiper with artist, poet & essayist Arturo Desimone on South America, Argentina in particular, the apparent disappearance of South America in the European conscience, and on economy and art. The interview is in English.


Arturo Desimone in Arti et Amicitiae in Amsterdam.

Link: BLOG of Arturo Desimone